Tajné slunce - hudební skupina | www.tajneslunce.345.cz

Web: tajneslunce.345.cz    Kontakt - Contact: tajneslunce@gmail.com (Kristýna Slomková)
Tajné slunce


Přidejte si nás na Facebook
2CD Dvojka & ...skORO

Toto dvoj-CD si můžete pořídit za 200 Kč na našich koncertech nebo nám napište na tajneslunce@seznam.cz a my Vám ho pošleme (cena pak bude vyšší o poštovné).

Vyšlo vlastním nákladem roku 2OO6.
Grafická úprava: Filip Pýcha
Fotografie: Martin Wágner a Honza Koubek
Zvuk:
CD Dvojka: Tomáš Kozelka
CD ...skORO: Milan Andrle (MASS)
Mastering: Tomáš Harant

Skupina Tajné slunce:
Filip Pýcha – kytara, akordeón, balalajka, zpěv, autor písní
Daniel Kahuda – elektroakustická niněra, dudy, flétna, zpěv
Jan Koubek – baskytara, elektrická kytara, zpěv
Kristýna Slomková – bicí, zpěv
Kristýna Franková – altsaxofon, flétna
Jana Modráčková: – trubka

Hosté:
Hedvika Jouzová: harfa
Jaromír "Fumas" Palme: foukací harmonika
Tereza Viktorová: autorka písničky, zpěv
Tamara Kováčová: bothrán (irský buben), tamburína

Děkujeme všem, kdo nám pomohli a kdo si naše dvoj-CD pořídili.
Zvláštní poděkování směřuje ke Standovi Dupačovi, starověkému slovanskému válečníkovi s kalašnikovem, Berounským měšťanům za salvu při křtu, Jardovi Čížkovi za jeho rady při natáčení a Petru Sekavcovi, který nám přispěl na vydání CD ve chvíli, kdy už nebylo možné mu poděkovat za sponzorství na bookletu.

Dvojka
obsahuje autorské písničky Filipa Pýchy (s vyjímkou skladby Jig Mosambique).

Májová
Leviatan
Hokej
Autokanibal
Asfaltovej Rubikon
Olšany
Skleněnej dům
Mesiáš
Jig Mosambique (autor skladby D.Kahuda)
Kocour
Tlak
Tancuj
Hory masa
Praha

...skORO
obsahuje svérázné aranže lidových písní a melodií slovanských národů střední Evropy a Balkánu, které jsme si vybrali pro pásmo šermířské skupiny Berounští měšťané ze sbírek folkloristy Ludvíka Kuby. Tyto písně na koncertech již běžně nehrajeme.

Tri jabuke, tri lista
Novosadska piaca
Na Strykowskim polu
Wiwat/Pastuszek (polské melodie)
Što ću junak ustreli me strela
Jasio konie poił
Hop! Cup!
Veligdensko Oro (makedonsko-bulharská melodie)
Haj hdyž ja ranko domoj dźěch
Mazurek (polská melodie)
Čarodejnice
Strašnicko Oro (autor skladby D. Kahuda)
Môj milý (autorka písně T. Viktorová)
You can buy this double-CD on our concerts or you can use our email tajneslunce@seznam.cz and we will send it by normal mail (the price will be higher for mail expenses then).

Edited at our own expense in 2006.
Cover design: Filip Pýcha
Photographies: Martin Wágner + Honza Koubek
Sound:
CD Dvojka: Tomáš Kozelka
CD ...skORO: Milan Andrle (MASS)
Mastering: Tomáš Harant

Band The Hidden Sun:
Filip Pýcha – guitar, accordion, balalaika, vocal, author of songs
Daniel Kahuda – electroacoustic hurdy-gurdy, gaita gallega, recorder, vocal
Jan Koubek – base guitar, electric guitar, vocal
Kristýna Slomková – drums, vocal
Kristýna Franková – altsaxophone, recorder
Jana Modráčková – trumpet

Guests:
Hedvika Jouzová: harp
Jaromír "Fumas" Palme: harmonica
Tereza Viktorová: author of a song, vocal
Tamara Kováčová: bothrán (Irish drum), tambourine

Thanks to the many people who helped us and to everyone who bought the double-CD.
Special thanks to Stanislav Dupac, an old-time Slavonic warrior armed with a Kalashnikov, Berounsti mestane for their salute gunshot during the CD launch concert, Jaromir Cizek for his help, and Petr Sekavec who gave us some money to help in the moment when the booklet had been printed and his name is not mentioned.

Dvojka
includes original songs sung in Czech by Filip Pycha (except for tune Jig Mosambique).

Májová
Leviatan
Hokej
Autokanibal
Asfaltovej Rubikon
Olšany
Skleněnej dům
Mesiáš
Jig Mosambique (author of the tune D.Kahuda)
Kocour
Tlak
Tancuj
Hory masa
Praha

...skORO
includes unexpected arrangements of Slavonic folklore from Central Europe and the Balkans which we found in books of folklore collector Ludvik Kuba and prepared for Berounsti Mestane´s performance about Old Slavs. We do not normally play these songs during our gigs any more.

Tri jabuke, tri lista
Novosadska piaca
Na Strykowskim polu
Wiwat/Pastuszek (Polish tunes)
Što ću junak ustreli me strela
Jasio konie poił
Hop! Cup!
Veligdensko Oro (Macedonian-Bulgarian tune)
Haj hdyž ja ranko domoj dźěch
Mazurek (Polish tune)
Čarodejnice
Strašnicko Oro (author of the tune D. Kahuda)
Môj milý (author of the song T. Viktorová)

www.345.cz